Hvad koster det at låne en million? Og hvad koster det at låne?

Når du låner penge hos en professionel låneudbyder og ikke bare din kammerat, koster det penge. Måske tager kammeraten også lidt for det, men generelt snakker vi her om de virksomheder, som låner penge ud, og det er et helt naturligt spørgsmål, hvad det koster at låne.

Svaret kan både være meget simpelt og meget kompliceret. Det er ikke lige til at svare på, hvad det koster at låne penge, fordi der er mange forskellige dele. Vi forsøger nu alligevel at give dig et så godt svar som muligt på dette spørgsmål.

Først kommer der et lidt overordnet svar, og så giver vi et eksempel til sidst, så du forhåbentlig føler dig bedre informeret om, hvad det koster at låne penge.

2 nøgleord – renter og gebyrer

Overordnet set udgør omkostningerne ved et lån 2 ting, nemlig renteomkostninger og så gebyrer. Du kan sagtens komme ud for, at det ikke hedder gebyrer, men det kommer vi til lidt længere nede – først snakker vi om renten.

Renten

Renten er lidt firkantet sagt de penge ud over det lånte, man skal betale tilbage. Altså når man låner penge, betaler man mere tilbage, end det man har lånt – det er groft sagt den egentlige betaling for lånet. Andelen man betaler tilbage udregnes så som en procentsats af det lånte beløb.

Som regel starter man den anden vej og siger, at man kan låne penge til en given rente, og så må man som potentiel låner gøre op med sig selv, om man vil betale den procentdel tilbage.

Det er lidt forskelligt, hvor ofte renterne bliver påregnet lånebeløbet, og man skal være opmærksom på renters rente. Altså at når der løber renter på lånet, bliver lånebeløbet så at sige større, fordi man skal betale mere tilbage (de ekstra renter), og det er oftest det samlede beløb, man regner renter ud fra.

Gebyrer

Den anden ting, man skal være opmærksom på, er i og for sig simpel nok. Det er nemlig gebyrerne ved lånet. Måske hedder det etableringsomkostninger eller administrationstakst eller noget andet, men i bund og grund er det gebyrer.

Der kan både være omkostninger i forbindelse med etableringen af lånet, og der kan være denne slags omkostninger løbende. Det er også penge, der skal betales, men de er ofte mindre afhængige af lånebeløbet, som rentebeløbet jo er helt afhængigt af.

Husk at læse betingelserne for lånet

Som nævnt lidt tidligere er det forskelligt, eksempelvis hvor ofte der bliver lagt renter oven i det, man skylder. Der er også mange forskellige måder st strikke de forskellige gebyrer sammen, og derfor er det vigtigt, at man læser sine lånebetingelser eller lånevilkår meget grundigt igennem, inden man accepterer lånet.

For at gøre det lidt lettere at se for sig, har vi lavet en visualisering af et låns forløb. Vi håber, at denne illustration kan være med til at gøre det mere håndgribeligt, hvad det koster at låne, og hvad et lån egentlig består af.

Hvad koster det at låne en million?

Godt, der er ikke mange, der tilbyder at låne helt op til en million kroner. Derfor er det meget nærliggende at lave et eksempel fra Vexa – det er nemlig de eneste, som vi har i vores system, der tilbyder lån af den størrelse.

Ved at klikke ind på Vexas side, kan du se mere om betingelserne, eller du kan klikke her og hoppe direkte til at få et tilbud.

Dit spørgsmål er, hvad koster det at låne en million, og for at lave det regnestykke, skal vi bruge lidt flere tal. Lad os sige, at renten er 8 procent, og at den bliver lagt på årligt den 31. december. Lad os også sige, at lånet træder i kraft 1. januar – ellers er der noget med at regne ud i forhold til året, som gør billedet lidt mere mudret. Lad os også sige, at det koster 4000 kroner i oprettelse af lånet og 100 kroner i betalingsgebyr med månedlig betaling. Vi siger, du kan afdrage 12.000 kroner om måneden.

Først tager vi den million kroner, du gerne vil låne, og så sættes der typisk renter på med det samme. 8 procent oven i den million, du låner, er 80.000 kroner oveni, og så skal vi huske de 4.000 kroner i etableringsgebyr. Du skylder altså 1.084.000 kroner, da du begynder at betale af.

Hver måned trækker du 11.900 kroner fra din gæld (de 12.000 du afdrager minus de 100 kroner i betalingsgebyr), og det kan du gøre 12 gange, hvilket betyder, du har afdraget 142.800 kroner det første år, og din gæld er nede på 941.200 kroner.

Ved årsskiftet løber der så renter på igen, hvilket beløber sig til 75296 kroner. De bliver lagt på lånet, så du skylder 1.016.496 kroner.

Sådan kører det efterfølgende år og året efter det og så videre. Sådan kører det, indtil lånet er betalt helt ud, eller du har omstruktureret lånet eller lignende. I dette tilfælde vil du ende med at betale cirka 470.000 kroner tilbage ud over den million, du har lånt, så i dette tilfælde har det kostet omkring en halv million at låne en million.

En lille ændring i renten eller lidt andre gebyrer, eller bare en anden struktur, fx kvartalsvis rentetilskrivning, kan rykke meget. Derfor kan man ikke bare lige svare på, hvad det koster at låne en million kroner, men forhåbentlig ved du lidt mere om, hvad du kan forvente.

Du kan selv gøre det billigere at låne en million

Det er i nogle tilfælde dyrt at låne, og det gælder også, hvis du gerne vil låne en million kroner. Måske særligt, når du gerne vil låne en million, som ikke er til et boligkøb. En million er mange penge, og det vil tage noget tid at betale tilbage, og så når der at løbe en del renter på.

Hvad du selv kan gøre, for at få et lån billigere, er i og for sig meget simpelt, men det er ikke altid lige nemt. Det handler nemlig langt hen ad vejen om at have godt styr på sin egen økonomi. Det giver særligt to fordele i forbindelse med lånet.

Du får mulighed for at betale tilbage hurtigere, fordi du kan betale et større afdrag ad gangen – det får gælden til at skrumpe hurtigere. Og så vil du stå stærkere i en forhandling, fordi risikoen for udlåneren ikke er lige så stor.

Ud over en stærk økonomi kan det også være en fordel, hvis du er god til at forhandle. Husk på, at det som regel er muligt at forhandle om alting, selvom det måske ikke altid lykkes.